Graag volgende vragen zo volledig mogelijk beantwoorden. Deze vragen stel ik omdat de inhoudsstoffen van planten en daarmee etherische oliën, hebben een zeer brede werking en kunnen effect hebben op verschillende lichaamssystemen. De medische geschiedenis van u kan het gebruik van bepaalde kruiden/etherische oliën uitsluiten.

Welke medicijnen gebruikt u?

  • Persoonlijke gegevens
  • Klachten en diagnose
  • Medische geschiedenis
  • Medicatie
  • Voeding & lifestyle
  • Uitscheidingspatroon
  • Geestelijk welbevinden
  • Specifiek voor vrouwen
  • Afronding

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail adres

Telefoon

Huisarts

Zorgverzekeraar

Beroep

Burgelijke staat

Kinderen

Algemeen

Lengte

Gewicht

Bloeddruk waarde

Datum bloeddruk meting

Bekend met allergieën

Geef aan welke allergieën

Hoe is de conditie van uw huid?

Toelichting

Slaapt u goed? (Zowel inslapen als doorslapen vermelden)

Klachten

Omschrijving van uw klacht(en) (Wat is voor u de aanleiding voor dit consult?)

Sinds wanneer heeft u deze klacht(en)?

Hoe vaak heeft u deze klacht(en)?

Hoe ernstig/belemmerend is/zijn deze klacht(en) voor u?

Heeft u behalve de klacht(en) die u hierboven heeft omschreven nog andere klachten?

Diagnose

Bent u recent naar uw huisarts geweest met deze klachten of doorverwezen naar een specialist?

Wanneer bent u hiervoor naar de huisarts/specialist geweest?

Is er door uw huisarts/specialist een diagnose gesteld en wat is deze diagnose?

Is er door uw huisarts/specialist onderzoek gedaan, welk onderzoek was dit? (Denk aan bloed, urine, radiologisch onderzoek)

Bent u voor deze klacht(en) bij andere therapeuten onder behandeling (geweest)? (BV. Fysiotherapeut, homeopaat, masseur, orthomoleculair therapeut, diëtiste o.i.d.)

Welke?

Medische geschiedenis

Graag volgende vragen zo volledig mogelijk beantwoorden. Deze vragen stel ik omdat de inhoudsstoffen van planten en daarmee etherische oliën, hebben een zeer brede werking en kunnen effect hebben op verschillende lichaamssystemen. De medische geschiedenis van u kan het gebruik van bepaalde kruiden/etherische oliën uitsluiten.

Heeft u weleens een medische ingreep ondergaan?

Waarom?

Heeft u aangeboren aandoeningen?

Welke?

Zijn er erfelijke aandoeningen bekend in uw familie?

Welke?

Bent u wel eens in een ziekenhuis opgenomen geweest?

Waarom?

Bent u geboren via een keizersnee?

Heeft u borstvoeding gekregen?

Medicatie

Welke medicijnen gebruikt u?

Naam en merk

Dosering

Naam en merk

Dosering

Naam en merk

Dosering

Naam en merk

Dosering

Heeft u last van bijwerkingen van deze medicatie?

Welke?

Heeft u eerder voor andere klachten de volgende medicatie gekregen?

Prednison?

Wat was hiervoor de aanleiding?

Wanneer? (jaartal)

Chemokuur?

Wat was hiervoor de aanleiding?

Wanneer? (jaartal)

Antibiotica?

Wat was hiervoor de aanleiding?

Wanneer? (jaartal)

Gebruikt u voedingssupplementen zoals multivitaminen, mineralen / kruiden supplementen of homeopathische middelen?

Naam en merk

Dosering

Naam en merk

Dosering

Naam en merk

Dosering

Voeding & lifestyle

Volgt u een bepaald dieet? (vegetarisch of veganistisch ook graag vermelden)

Welk dieet en reden?

Heeft u een regelmatig eetpatroon?

Wat eet u als ontbijt / lunch / diner? (Geef een indruk)

Wat eet u tussen de maaltijden door? (Denk aan fruit / snoep / chocola etc.)

Hoeveel drinkt u gemiddeld per dag?

Hoeveel kopjes koffie

Hoeveel kopjes thee?

Hoeveel glazen water?

Hoeveel glazen alcohol?

Hoeveel glazen frisdrank?

Wat drinkt u nog meer?

Hoeveel glazen drinkt u hiervan?

Rookt u?

Wat rookt u?

Hoeveel rookt u per dag?

Gebruikt u middelen die als drugs worden beschouwd?

Wat gebruikt u?

Hoeveel gebruikt u per dag?

Beroep

Hoeveel werkt u?

Hobby’s

Doet u aan sport / beweging?

Hoe vaak en welke sport / beweging?

Uitscheidingspatroon

Hoe is de frequentie van uw ontlasting?

Hoe is de consistentie?

Heeft u problemen bij de ontlasting? (Denk aam bloedverlies, aanbeien, incontinentie)

Hoe is de frequentie van urineren?

Heeft u problemen met urineren? (Denk aan incontinentie, bloed in de urine, vaak plassen)

Zweet u overmatig?

Wanneer?

Geestelijk welbevinden

Omschrijf u huidige gemoedstoestand?

Wat zijn in uw leven ingrijpende gebeurtenissen geweest (denk hierbij aan scheidingen, sterfgevallen, ziekten van uzelf of een naaste, pesterijen, ontslag, geweldplegingen, inbraken, ongevallen) korte omschrijving en geef aan wanneer deze hebben plaatsgevonden.

Heeft u veel zorgen?

Kunt u zich goed concentreren op uw dagelijkse bezigheden?

In welke situaties ervaart u stress?

Wat doet u om te ontspannen?

Heeft u ooit psychologisch begeleiding gehad?

Heeft u ooit een diagnose van een psychiater gekregen? Deze vraag stel ik omdat bepaalde planten een (zeer) negatieve invloed kunnen hebben op bepaalde psychiatrische aandoeningen.

Geef aan welke

Specifiek voor vrouwen

Hoeveel dagen menstrueert u?

Heeft u last van stemmingswisselingen voor en tijdens uw menstruatie?

Is uw cyclus regelmatig?

Mate van vloeien?

Heeft u tussentijdse bloedingen?

Heeft u pijn tijdens uw menstruatie?

Overig

Zijn er onderwerpen waarover ik u geen vragen heb gesteld en die u belangrijk genoeg vind om te delen?

Verwachtingen

Wat verwacht u van dit consult? (Geef aan wat wilt u bereiken, binnen welke termijn?)

Toestemming

De door u verstrekte informatie wordt volledig vertrouwelijk behandeld conform de richtlijnen van een paramedisch geneeskundig geregistreerd therapeut. En wordt conform de richtlijnen bescherming persoonsgegevens afgeschermd en nooit verstrekt aan derden. Tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.